Service & Underhåll

Vi utför reparationsmåleri och underhållsmåleri för bostadsrättföreningar, fastighetsbolag m.fl. i Norrköping med omnejd. Våra målare och servicebilar kan ofta rycka ut med kort varsel.

Vad är reparationsmålning?

Reparationsmålning innebär att man reparerar eventuella skador eller slitage på en yta innan man målar den. Det kan till exempel handla om att lappa hål i väggen eller laga sprickor i dörrkarmar. När alla reparationer på ytan är gjorda och förberedda kan man börja applicera färg och skadorna blir helt osynliga.

Vad är underhållsmålning?

Underhållsmålning är en form av målning som skyddar mot yttre skador och förbättrar livslängden och utseendet på ytorna runt ditt hus. När färgen börjar blekna eller spricka – kan underhållsmålning användas för att underhålla ytan under färglagren. Denna metod fungerar på trä, plåt och järn och förhindrar att de släpper in fukt eller rostar. En ytterligare fördel med underhållsmålning är att det skyddar de underliggande materialen från hårda väderförhållanden!

Underhållsmålning kan först verka som en onödig utgift, men på lång sikt kan det spara dig tusentals kronor på reparationer. Du bör räkna med att få underhållsmålning utförd med några års mellanrum; i allmänhet vart femte upp till vart sjunde år för fönster och vart tionde år för fasaden.

Vad är reparationsmålning?

På Fridströms Måleri i Norrköping förstår vi vikten av underhållsmålning och reparationsmålning för att skydda och bevara byggnader under många år framöver. Med mångårig erfarenhet inom måleri, inklusive reparationsmålning och underhållsmålning för bostadsrättsföreningar(brf) och fastighetsbolag, är vi väl rustade för att hantera alla underhållsbehov. Våra erfarna målare kan utföra jobben snabbt och många tjänster kan även utföras med kort varsel. Våra servicebilar kan ofta rycka ut med kort varsel.